#Zdravověda První pomoc pro velké dětské skupiny

#Zdravoveda #Prvni_Pomoc #Vzdelavej_se #TvorimeKurzyNaMiru

Délka kurzu:
4 hodin

Místo konání:
Přijedeme k vám

Cena:
10 500 Kč

Počet osob:
max. 15 osob

Tento kurz splňuje podmínky dalšího vzdělávání pečujících osob v dětských skupinách v rámci novelizace zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče dítě v dětských skupinách. Kurz je určený vždy pro jeden kolektiv pečujících osob ve větších dětských skupinách s denní kapacitou od 13 do 24 dětí. 

Naše lektorky přijedou přímo do dětské skupiny mimo provozní dobu zařízení tak, aby se celý pracovní kolektiv mohl účastnit kurzu společně. Navíc přirozené prostředí Vašeho zařízení poskytne výborné podmínky pro potřebnou interakci, případové ukázky a nácviky vzorových situací.

Hlavní témata kurzu:

  • Poskytování první pomoci u dětí od 6 měsíců
  • Nácviky první pomoci v různých situacích (pečující osoba je sama s dětmi, na procházce, či pobytu na zahradě atd.)
  • Nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) na cvičné figuríně dítěte
  • Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné pomoci
  • Zvládání život ohrožujících stavů: bezvědomí, dušení ze zevních příčin, krvácení
  • První pomoc při šokových stavech, křečích, epileptickém záchvatu, astmatickém záchvatu, otravě
  • Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci
  • Lékárnička
  • Prevence úrazů v prostředí dětské skupiny/jeslích a při pohybu venku

#Kontaktujte_nás Nezávazná poptávka