#Zdravověda První pomoc pro školky

#Prvni_Pomoc #Zdravoveda #NaMiru #VzdelavejSeSNami

Délka kurzu:
4 hodiny

Místo konání:
Přijedeme k vám

Cena:
7 500 Kč

Počet osob:
6 lidí

Kurz je určený pro vychovatelky a učitelky ve školkách. Naše lektorky přijedou přímo do Vaší školky mimo provozní dobu zařízení tak, aby se celý pracovní kolektiv mohl účastnit kurzu společně. Navíc přirozené prostředí Vašeho zařízení poskytne výborné podmínky pro potřebnou interakci, případové ukázky a nácviky vzorových situací. Kurz probíhá ve formátu 1x 4 hodiny po ukončení provozu zařízení.

Hlavní témata kurzu:

  • Poskytování první pomoci u dětí od 6 měsíců
  • Nácviky první pomoci v různých situacích (pečující osoba je sama s dětmi, na procházce, či pobytu na zahradě atd.)
  • Nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) na cvičné figuríně dítěte
  • Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné pomoci
  • Zvládání život ohrožujících stavů: bezvědomí, dušení ze zevních příčin, krvácení
  • První pomoc při šokových stavech, křečích, epileptickém záchvatu, astmatickém záchvatu, otravě
  • Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci
  • Lékárnička
  • Prevence úrazů v prostředí dětské skupiny/jeslích a při pohybu venku

#Kontaktujte_nás Nezávazná poptávka