#kategorie kurzu Kurz první pomoci u dětí předškolního věku

Termíny:
02-04-2022
30-04-2022
14-05-2022
11-06-2022

Čas:
8:00 – 12:00

Místo:
Olomouc

Cena:
980 Kč / os.

Intenzivní kurz první pomoci u dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let v rozsahu 4 vyučovacích hodin, který je určený pro pečující osoby v dětských skupinách. Kurz je součástí dalšího vzdělávání pečujících osob dle § 5c odst. 1 a podmínek dodržení standardů kvality péče dle § 5d zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 

Náš kurz je vedený formou praktických nácviků v nejrůznějších situacích, včetně nácviku první pomoci s využitím AED defibrilátoru. 

Kurz probíhá přímo v prostorách Dětské skupiny Lištička v Olomouci, Řezníčkova 8. Hlavní témata:

  • Poskytování první pomoci u dětí od 6 měsíců
  • Nácviky první pomoci v různých situacích (pečující osoba je sama s dětmi, na procházce, či pobytu na zahradě atd.)
  • Nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) na cvičné figuríně dítěte
  • Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné pomoci
  • Zvládání život ohrožujících stavů: bezvědomí, dušení ze zevních příčin, krvácení
  • První pomoc při šokových stavech, křečích, epileptickém záchvatu, astmatickém záchvatu, otravě
  • Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci
  • Lékárnička z pohledu zajišťování standardů péče
  • Prevence úrazů v prostředí dětské skupiny/jeslích a při pohybu venku

Osvědčení získá každá pečující osoba, která úspěšně absolvuje celý kurz první pomoci.

Naše lektorky mají za sebou více jak 10 letou praxi při vzdělávání studentek středních zdravotnických škol, současně jsou to úžasné mámy od dětí a dokáží Vám odpovědět na všechny vaše otázky.