#Poradenství Dotace pro jesle / DS

#Poradenství #Dotace #Covid-19

Délka kurzu:

Místo konání:
Online

Cena:
Na poptání

Počet osob:

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jistě víte, v souvislosti s nepříznivou situací způsobenou pandemií viru Sars-CoV-2, která měla zásadní dopad i na nás, poskytovatele dětských skupin, vyhlásilo MPSV dotační výzvu pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině pro rok 2021.

Dotace je poskytovaná ze Státního rozpočtu a je rozdělena na dvě části: „A“ Zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 a „B“ Nájemné.

Účastnili jsme se kulatého stolu MPSV, díky kterému jsme zjistili, že někteří provozovatelé mohou mít se zpracováním žádosti, ale následně především se správným vyúčtováním a zařazením výdajů do této dotace problémy. Rádi bychom Vám proto nabídli možnost spolupráce, poradenství, konzultace nebo zpracování celé žádosti a následně i pomoc při vyúčtování celé této dotace právě pro Vaši dětskou skupinu. Naší velkou výhodou je, že se profesně zabýváme dotacemi jak ze státního rozpočtu tak evropskými, více jak 15 let a přitom provozujeme 2 dětské skupiny.

Všechny podrobné informace k vyhlášené dotační výzvě naleznete na našich webových stránkách nebo na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/detske-skupiny.

#Kontaktujte_nás Nezávazná poptávka