#Tým Mgr. Dominika Doláková

Učíme se pro sebe

Garantka projektů / lektorka / zakladatelka

Starověký řecký filozof a jeden ze zakladatelů filozofie cynismu Diogenés Ze Sinopy řekl: „Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu“. Pamatuji si velmi dobře na chvíle, kdy jsem nevěřila, že pokud chci v životě něčeho dosáhnout, bez učení a vzdělávání to nejde. Každá etapa našeho života přináší nové výzvy a nové možnosti. Pokud tyto výzvy chceme přijmout a nových možností maximálně využít, nejde to bez znalostí, zkušeností a chtění se učit něco nového.

Chtít se vzdělávat a vést ostatní ke vzdělávání se v různém věku a v různých etapách a fázích života je mým posláním. Hanácká aktivní společnost, z.s. má za sebou celou řadu úspěšných projektů, zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti vzdělávání napříč různými cílovými skupinami. Projekt „Vzdělávej se“ je novou a moderní platformou pro nové směry, témata a formy vzdělávání. Věřím, že každý z Vás najde právě u nás a s námi to, co hledá. Těšíme se na Vás.